VET 2022 – 2023

Liceul Pedagogic Beiuș – Povestea noastră Erasmus +

Se spune că “Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc nu pot citi decât o pagina din ea” ( citat Sf. Augustin).

Liceul Pedagogic Vocațional ,,Nicolae Bolcaș”, în cadrul Acreditării Erasmus+  organizează și implementează,  an de an, mobilități de formare profesională prin care susține  atât elevii cât și cadrele didactice ale școlii să călătorească pentru a studia și învăța în străinătate, chiar şi pentru o scurtă perioadă de timp, considerând acest demers ca fiind o  experiență cu foarte multe beneficii pentru ei, de la dezvoltare profesională și personală la avantaje în găsirea unui loc de muncă respectiv în susținerea carierei didactice.

În anul școlar 2022-2023 Liceul Pedagogic Vocațional ,,Nicolae Bolcaș” în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1- proiecte de mobilitate, a implementat și a finalizat proiectul intitulat PEDA VET II cu referința 2022-1-RO01-KA121-VET-000057845, al doilea proiect al școlii din cele șapte pe care ne-am propus să le accesăm pe perioada de acreditare.

 Acest proiect a făcut posibilă formarea profesională prin mobilități a unui număr de 25 de elevi de la profilul Pedagogic, calificările Învățător-Educator și Educator-Puericultor  și a 7 cadre didactice care în anul școlar trecut au îndrumat practica pedagogică. Mobilitățile au avut o durată de  două săptămâni pentru elevi respectiv o săptămână pentru profesori și au avut loc în Grecia unde organizația de primire a fost Liceul Platon M.E.P.E din orașul Katerini.

Rezultatele obținute în proiect, atestate de diplomele și certificatele obținute de participanți pot fi pe scurt sintetizate astfel:

– 25 elevi participanți, aflați în formare inițială care au dobândit, prin activități de mobilitate de tipul VET-comp, cunoștințe, abilități si atitudini recunoscute și transferabile, competențe lingvistice, culturale, sociale și digitale, având ca impact creșterea șanselor de inserție pe piața muncii.

–  7 profesori VET care au dobândit abilități crescute în activitățile de predare și proiectare de conținuturi pentru formarea de competențe de realizare a sarcinilor multi-tasking în cadrul unor activități worked-based learning.

– Lărgirea hărții parteneriatului internațional al școlii noastre prin adăugarea unor parteneri noi: două instituții de educație din Grecia, Platon M.E.P.E și PRO EUROPEAN EDUCATION M.I.K.E.

Considerăm că participarea la proiecte de mobilități estre o oportunitate pentru formsrea profesională care produce schimbări majore la nivel intelectual, comportamental și la nivel de achiziții personale pentru viața activă, că reprezintă o alternativă educațională atractivă pe care școala noastră, implicându-se în programul Erasmus +, o oferă atât elevilor cât și personalului didactic.

În anul școlar 2023-2024, cu sprijinul programului Erasmus+, adăugăm ofertei educaționale a școlii proiectul  PEDA VET III în cadrul căruia vom organiza încă 24 de mobilități de formare profesională pentru elevi și 3 mobilități de formare prin cursuri structurate pentru profesori.

Procedură operațioanlă privind selecția cadrelor didactice

Procedură operațioanlă privind selecția elevilor

 670 total views,  3 views today