INTERCULTURALITATEA DIN SPAȚIUL ANGLO-SAXON ȘI CEL ROMÂNESC

Tipul de proiect: interjudețean cu participare internațională.

Scopul acestui proiect este dezvoltarea personalității elevilor prin valorificarea potențialului creativ, prin stimularea interesului pentru cunoașterea culturii și civilizației spațiului anglo-saxon și cel românesc.

Obiective:

  • Stimularea interesului pentru studiul limbii, al culturii și civilizației engleze și civilizației românești;
  • Dezvoltarea competențelor de exprimare în limba engleză în diferite situații de comunicare;
  • Stimularea potențialului artistico-creativ al elevilor și implicarea lor în activități motivante care să prevină/reducă absenteismul și abandonul școlar;
  • Creșterea motivației elevilor pentru lucrul individual și în echipă;
  • Valorizarea activității didactice și educative desfășurate de profesorii de limbi străine;
  • Promovarea imaginii instituțiilor de învățământ preuniversitar participante la proiect.

Grup țintă:

  • direct: peste 200 elevi din clasele unității organizatorice, 150 elevi din școlile partenere;
  • indirect: părinți, profesori, comunitatea locală.

Durata: decembrie 2021 – iulie 2022

 106 total views,  1 views today