Selecție elevi Erasmus 2023, pentru domeniul Educației școlare

Dragi candidați,
Prima etapă a selecției Erasmus 2023, pentru domeniul Educației Școlare s-a încheiat azi!
Comisia de evaluare a analizat deja eligibilitatea dosarelor de candidatură și a acordat punctaje obiectelor realizate de către elevi, care au constituit proba practică a selecției!
Vă rugăm să respectați calendarul probelor orale și scrise, care vor avea loc în această săptămână, după următorul grafic:
1.Interviu motivațional, joi,12.01.2023, 12:00-14:00, în amfiteatru, probă orală, în limba română.

2. Proba de limbă engleză și de limbă franceză, vineri, 13.01.2023, 10:00-12:00, în amfiteatru. Proba de limbă engleză se va desfășura scris, iar cea de limbă franceză oral.
Prezența este obligatorie! Nerespectarea cerințelor selecției, a termenelor și orelor stabilite sau absența la una dintre probe, atrage după sine eliminarea candidatului din competiție!
Selecția se desfășoară conform graficului procedurii de selecție afișat pe site-ul școlii și prezentat candidaților și părinților acestora în cadrul unei întâlniri, în luna noiembrie 2022.
Mulțumim!
Comisia de evaluare

 283 total views,  2 views today